torsdag 7. april 2016

Svada og floskler i presse, kringkasting, PR-byråer osv.


En tidligere redaktør i en av Norges største aviser har sagt at mye av det massemedia leverer er vedtatte sannheter, floskler, godt innarbeidet svada og annen informasjon med lav sannhetsgehalt. Han har rett.

Her er noen eksempler:

1. Regjerningen vil bygge ny veg fra Oslo til Bergen.
2. Faraoene i Egypt bygde mange store pyramider.
3. Idretten får hvert år store pengebeløp fra Norsk Tipping.
(Sjekk sannhetsverdien f.eks. av utsagn nr. 3 ved å bruke Gorbatjovs tese om at sannheten er alltid konkret).

Svada og floskler glir lett inn fordi vi er så vant til slikt og fordi de ofte virker smigrende. Jfr. Gro Harlem Brundtland (AP): «Det er typisk norsk å være god».

Ny svada, nye koder og floskler blir produsert i politiske miljøer og i PR- og omdømmefirmaer. Vi kan ta et eksempel fra Geelmuyden Kiise AS:

Ifølge en av deres egne avisannonser er de i dette selskapet beskjeftiget som «levende antenner for å ta pulsen på samfunnet». Dette kan unektelig høres interessant og betryggende ut, men det er svada. Sant er det jo ikke. I den sanne og konkrete virkeligheten er nok ikke de ansatte hos Geelmuyden Kiise AS antenner, verken levende eller døde. Og det går ikke an å ta pulsen på samfunnet, for i virkeligheten har ikke samfunnet noen puls.

Nå kan du si at Geelmuyden Kiise AS her bruker billedlig tale, og at de med «levende antenner» og «pulsen på samfunnet» mener noe annet enn det som det kanskje kunne bety på vanlig, godt norsk. Men hva mener de da? Og hvorfor ikke holde seg til det som ordene betyr på alminnelig norsk?

«Levende antenner» og «pulsen på samfunnet» er et par kodepregede floskler. Disse frasene bærer diskret bud om en viss avstand til, og avsky for, alminnelig, redelig tale og om en viss forakt for den alminnelige kvinne og mann. Annonsen med disse uttrykkene vil kunne vekke anerkjennelse og bli vel mottatt i «de toneangivende kretser» som PR-firmaet pleier å betjene.

I disse kretsene søker man makt og profitt på bekostning av alminnelige hverdagsmennesker; mennesker som de anser som sine nokså lettlurte undergivne.

Geelmuyden Kiise AS sin hensikt med annonsen er å skaffe seg nye innbringende oppdrag.
PR-firmaets jålete svada og floskler har preg av å være et kodesignal til firmaets potensielle og velbeslåtte kunder: «Kom til oss! Vi kan, som dere ser, lage svada, floskler og løgner! Vi kan forføre, manipulere og bedra «markedet» eller hvem det skulle være - også etter oppdrag fra deg - selvsagt mot et passende honorar som du kan trekke fra på skatten»!

Mange av PR-firmaenes ansatte har forresten erfaring og «fartstid» fra politiske miljøer og verv.

Floskler og svada er både moteriktig og godt innarbeidet i oss alle gjennom generasjoner. Det skal ofte en møysommelig innsats til for å gjennomskue de etablerte, villedende og forføreriske frasene.


Neste: «Svada som maktspråk»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar