torsdag 7. april 2016

Holdningskampanjer, si ikke meningskampanjer

«Venstresidens» ord, holdning, er som nevnt et kodeord for mening eller oppfatning. Det har lite, eller ingenting, med ordets ekte og opprinnelige betydning, kroppsholdning, å gjøre.

Holdningskampanjene deres er slett ikke kampanjer for å få oss til å holde ryggen rakere og hodet høyere. Siktemålet er å få større kontroll over meningsdannelsen i samfunnet. Meninger som vi kan ha kommet fram til på egen hånd, skal erstattes med noe som politikerne eller deres medhjelpere kan finne hensiktsmessig (politisk korrekt).

Påvirkningen gjennom skole og massemedia er massiv.

I politikernes «toneangivende kretser» bruker man forresten helst ikke ordet meningsdannelse. Der foretrekker man heller det litt mer fremmedgjørende  og kodepregede uttrykket opinionsdannelse.Neste: Jeg garanterer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar