torsdag 7. april 2016

Indoktrinering, hjernevask, nytale

Med nytale mener jeg ord og uttrykk som har fått en forvridd og endret  betydning i norsk dagligtale. Den vridde betydningen har etter hvert glidd inn i språket og mer eller mindre fortrengt den ekte og egentlige betydningen av ordet.

Nytale begynner ofte som kodetale i en engere krets, men sprer seg og kan etter hvert bli akseptert som gjengs ordbruk av de fleste. 


I enkelte. "toneangivende" kretser likte de ikke å innrømme at de hadde problemer. Derfor begynte de nokså konsekvent å si utfordringer når vi andre ville ha sagt problemer. Uvesenet har spredd seg via media.

Enkelte kodeord vil AP og SV ha minst mulig snakk om. Betydningen av kodeordet standardsikring vil politikerne ha mest mulig for seg selv; godt skjult for velgere og andre «utenforstående». Dette til tross for at standardsikring har vært et hovedprinsipp også for den såkalte «venstresidens» politikk de siste 70 år.

Andre kodeord, eller norske ord som de har gitt en vridd betydning og et vridd tankeinnhold, vil de de derimot litt etter litt prøve å gjøre til allemannseie og til mer eller mindre hjernebedøvende nytale.

Vakre og litt vage ord, helst abstrakter, som frihet, verdighet, raushet, kjærlighet, omsorg osv. er gode emner for forvrengning med etterfølgende indoktrinering og hjernevask. Den såkalte «venstresiden» vil f.eks. veldig gjerne definere for oss hva frihet er for noe. De har for tiden begrepet til behandling om ombrekking i sine tenketanker.

Når et ord er blitt forvrengt, er neste steg å spre dette ordet i sin nye, forvrengte betydning og med sitt forvrengte tankegods utover i befolkningen som motesnakk og nytale. Befolkningen blir da utsatt for noe som likner en hjernevask. Påvirkningen gjennom AP og SV-dominert skole, presse og kringkasting er massiv.

Nå synes du kanskje jeg overdriver? Husk da hva politikere som Hitler, Stalin, Mao og Pol Pot utrettet med ordbruken sin. Husk også at ord er bærere av tanker. Når ord går i glemmeboken, går tanker i glemmeboken. Når ord «vaskes», f.eks. ved nye definisjoner (dvs. «avgrensninger»), blir tanker «vasket» og avgrenset. Når ord blir forvridd, blir tanker forvridd.

Victor Klemperer, som ble professor i litteratur, gjorde under krigen sine dagboknotater om språkbruken i Det tredje riket. Etterpå ga han ut ei bok og viste hvordan nazistenes måte og snakke på, gradvis ble overtatt av befolkningen. Klemperer sammenlikner nytalen med små doser av arsenikk som sakte forgifter de som daglig blir utsatt for propagandaspråket.

Når nytalen har fått spre seg til oss alle, er den ekte, gamle og egentlige betydningen av ordene langt på veg vasket eller visket vekk. En ny betydning har da fått slå rot i de aller fleste av oss. Ved hjelp av indoktrinering og nytale vil «venstresiden» kanskje kunne klare å få befolkningen til å akseptere nye og vill-ledende oppfatninger og tanker om hva f.eks. frihet er.

Vi kan komme til å ende opp med noe slikt: Frihet betyr at du helt fritt kan gjøre alt det som myndighetene og de toneangivende kretser tillater.

PS:
Jeg sakser fra Aftenposten. Det gjelder temaet hjernevask:
Kommentar: 
Jeg er enig i at massemedia er med på å vaske vekk kunnskaper fra bevisstheten til publikum, og jeg er enig i at media vasker vekk bevisstheten om mange ord og om hva de egentlig betyr. 

De ordene som er nevnt: arbeiderklasse, solidaritet, interessefellesskap og fagorganisering, har blitt så lenge og så grundig misbrukt av kodetalerne og folkeforakterne i de "toneangivende kretser" i AP og SV, at begrepene oftest vekker pinlige følelser og vonde minner for de mange av oss som en gang satte vårt håp til disse partiene. Det er nok flere enn meg som helst vil glemme disse ordene nå. 

I dag har den såkalte "venstresiden" tatt helt andre kodeord og redskaper i bruk. Jeg kan nevne et viktig kodeord eller en kodefloskel som er "in" for tiden: "våre verdier".

Neste innlegg: Tenke, men ikke mene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar