tirsdag 19. april 2016

Ble rike på bolignød som de selv hadde skapt

«Toneangivende kretser» i AP og SV har hatt stor økonomisk fortjeneste på den bolignøden de klarte å skape med sin restriktive tomte- og boligpolitikk og med tilnærmet fri innvandring.

Mangelen på boliger har gitt sterk prisstigning og økte husleier. Fortjenesten har vært størst for dem som eier flere utleieboliger i Oslo-området.

Tilgangen på boligtomter og sårt tiltrengte boliger har de i mange tiår klart å strupe med bl.a. nærmest uendelige planprosesser og byggeforbud i utmarka rundt Oslo og andre byer. «Markagrensas far», advokat Erik Sture Larre, var et sentralt medlem i Oslo AP og satt i bystyret. Han eide mange bygårder og fikk, sammen med andre storeiere, gleden av å se markedsverdien på bygårdene og leieinntektene fra dem øke til nye høyder etter hvert som boligmangelen grep om seg.

Høye husleier og boligmangel førte til problemer og mye elendighet for mange, både gamle og unge. Dette la ingen demper på den glød som AP og SVs boligspekulanter la for dagen i sine taler om utmarksvern, miljøvern, byggeforbud osv. Bak retorikken lå oftest en hug etter profitt.

 Støre har investert i eiendom. Å kjøpe opp slikt som man vet andre sårt trenger, har gitt velstand og fortjeneste til mange profitører i AP og SV.Neste: Tilskudd til bostøtte og utleiebaroner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar