tirsdag 19. april 2016

Tilskudd til bostøtte og utleiebaroner

Hushaier kan selvsagt kreve så høye husleier at leietakerne ikke klarer å betale. Man kan da skylde på «markedskreftene».

Hushaiene kan så komme leietakerne "til hjelp". Gjennom sine forbindelser i partier som AP og SV kan de ta saken opp på Stortinget. Der kan man så på «venstresiden» snufse og akke seg over den ulykka som fortvilte leietakere er kommet opp i. Ved neste budsjettbehandling kan politikerne så på rituelt vis øke bevilgningene til dekking av boutgifter (også kalt bostøtte).

En viktig del av SV og AP-ritualet er å posere for all verden med sin for anledningen nyproduserte hjertevarme for «de små». Disse kan så få økte tilskudd fra Husbanken og får oppgaven med å overlevere en statlig økt pengesum til huseierne hver måned når husleien forfaller.

Pengestrømmen blir oftest slik:
1. Fra skattebetalerne
2. Til statskassen
3. Til Husbanken
4. Til leietakerne (av og til via kommunen/NAV)
5. Fra leietakerne (eventuelt fra kommunen/NAV)
6. Til huseier

Hvis leietakerne har gått med på det, kan pengene gå fra Husbanken og via kommunen/NAV. Hovedregelen er likevel at Husbanken skal betale direkte til leietakeren som må betale støtten videre direkte til utleieren.

Pengene kommer fra skattebetalerne og ender opp hos utleierne. At pengene tar omvegen om leietaker eller kommune/NAV er med på å gjøre ordningen mindre gjennomskuelig. Utleiebaronene er ikke formelt mottakere av bostøtte; ikke i navnet, bare i gavnet.

I de kode-elskende kretser liker man å holde ting skjult. Ingen skal mistenke en SV eller AP-støttet utleiebaron for å ville trikse til seg penger fra statskassen ved hjelp av bostøtte som iallfall i navnet skal være til «hjelp for de som har det vanskelig».

Det er ikke småpenger det dreier seg om. Stortinget bevilget 2.810 millioner kroner til bostøtte i 2015. Nesten 3 milliarder bare på ett år.

AP og SV pleier ofte å gjøre et stort nummer av å protestere mot økte forskjeller, særlig hvis det er snakk om småpenger til lavtlønte. Men milliardoverføringer til eierklassen og rikfolk, vil di ha lite snakk om, selv om det er slike overføringer som skaper de virkelig store forskjellene.


Neste: AP og SVs øvre og nedre velgersjikt og fattigdomsfella

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar