torsdag 7. april 2016

«Jeg garanterer»


«Jeg garanterer», det hører vi ofte fra politikere som kommer med fagre løfter foran kommune- og stortingsvalg.


For AP og SV betyr ordet garanti knapt noe i det hele tatt.

Garantier har vi hatt mange av: ungdomsgarantier, eldregarantier, pensjonsgarantier, verdighetsgarantier, garantier mot økt skatt osv.

Når et valg er over, pleier politikerne å løpe fra både løfter og garantier uten at det får nevneverdig ubehagelige følger for dem.

For oss som ikke er politikere, er det å garantere, noe mer enn en lek med ord. Hvis jeg garanterer for naboen, som har lovet å tilbakebetale et lån, forplikter jeg meg til å nedbetale lånet om han ikke gjør det selv. Politikerne som garanterer for partienes løfter, utsetter verken seg selv eller partiene sine for noen slike forpliktelser.

I de politiske kretser sier de nemlig som regel ingenting om hva som skal skje hvis deres garanterte løfter ikke blir holdt. Og når det ikke er sagt at det skal skje noe, så skjer det heller ikke noe.

Politikerfrasen «jeg garanterer» er svada, helt tom tale, og det vet både politikerne og journalistene, men de omgir seg så gjerne med slikt tom snakk. For «jeg garanterer» er kodetale, og det har sin grimme virkning. Det kan høres flott og betryggende ut, og det kan forlede uerfarne velgere til å tro at politikerne påtar seg store forpliktelser, og at de virkelig og ubetinget mener det de sier.

I kommunevalgkampen i 2015 kom APs byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen, med en garanti om eiendomsskatt. Det vitner om stor forakt for velgerne og om liten respekt for redelig tale når en politiker i 2015 fortsatt kan gripe til den gamle, utslitte og tomme floskelen, «jeg garanterer».

P.S.

I Oslo skal bydelsutvalg nå hete bydelsstyre. Byråd skal bli til byregjering og byrådslederen (Raymond Johansen) skal få tittelen byregjeringsleder; kortformen blir nok regjeringsleder eller regjeringssjef. Personer med sans for kodetale er ofte ivrige etter å sette nye navn på tingene.Ny «garanti» fra Aps Raymond Johansen:


Det gjenstår å se om Raymonds «garanti» resulterer i at han selv skal dekke overskridelsene på Lambda av egen lomme eller om dette er nok et tarvelig eksempel på misbruk av garanti-begrepet. Det aner meg at man her legger opp til et bedrageri som går ut på at, ikke Raymond, men skattebetalerne skal dekke de overskridelsene som de fleste skjønner vil påløpe om Lambda blir bygd.Neste: Valgflesk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar