torsdag 7. april 2016

Eldrebølgen


Flyktningebølgekan ikke nevnes. Eldrebølge skremmer de med både titt og ofte.
  

Eldrebølgen har vi fått advarsler om i flere tiår allerede. Vi har likevel aldri hørt en politiker eller noen av deres medialakeier komme med noen innvendinger mot bruken av ordet «eldrebølge».

Benevnelsen «bølge» er altså, i følge politikere og mediafolket, for stygg til å kunne bli brukt om de mange utenlandske migranter og flyktninger, men fullstendig god nok når den blir brukt våre mange eldre og hjelpetrengende landsmenn.

Men så består jo denne eldrebølgen for det aller meste av gamle og utslitte norske arbeidstakere. Mange av dem har stemt på AP. Det er ikke til å komme forbi at politikerne, ikke minst i AP og SV, nå nærer en viss forakt for de fleste nordmenn som ikke hører til i samfunnets øvre og «toneangivende kretser». 

Politikerne, og særlig de på "venstresiden", har, helt siden Einar Gerhardsens dager, fått ta seg ut med å bedra sine egne landsmenn. Forskjellene mellom fattige og rike har økt, Folkets makt er redusert, og makt og penger er blitt kanalisert til multinasjonle selskaper og overnasjonale organer. Her til lands har penger og makt blitt overført fra AP ogSVs nedre velgersjikt til AP og SVs øvre velgersjikt (en overklasse). Dette har politikere flest funnet svært inspirerende, og deres forakt for oss undersåtter øker stadig.

Vi bør ikke lenger la oss lure av fagre løfter og søt musikk som de «toneangivende kretser» i AP og SV liker å servere når det lir mot stortings- eller kommunevalg.

IngeIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar