tirsdag 12. april 2016

"Kjærligheten"

Kristin Halvorsen (SV) på NRK, Dagsrevyen, da hun var kunnskapsminister:
   
   
Helsesøstrene i skolen må kunne levere ut kondomer til elevene slik at de kan få oppleve kjærligheten.

Min kommentar:

«Kjærligheten» er her et kodeord, et dekkord, for et knull. At det er knulling og seksuell omgang kunnskapsministeren snakker om, er opplagt. Hva skal elevene ellers med kondomer?

I media og i "toneangivende kretser" på "venstresiden" blir begrepet kjærlighet ofte brukt i betydningen knulling og seksuell omgang. Den gjentatte ordbruken deres er med på å fremme en oppfatning om at kjærlighet egentlig er seksuell omgang, og neppe noe særlig annet.

Den innsnevrede og sexfikserte bruken av ordet fortrenger andre og mer vare og opprinnelige betydninger av begrepet kjærlighet. Det er de førende tankesmeer og ideologer på «venstresiden» fullstendig klar over.

Sexpresset mot kjærlighetsbegrepet har vært der lenge, og presset har gjort sin virkning. Nordmenn flest bruker likevel fortsatt ordet kjærlighet uten at de nødvendigvis sikter til noe seksuelt. Vi kan f.eks. snakke om fedrelandskjærlighet, søskenkjærlighet, morskjærlighet, kjærlighet til land og folk osv. Slike typer av kjærlighet vil ideologene på venstresiden ha minst mulig snakk om. De ser gjerne at slikt som f.eks. fedrelandskjærligheten, går i glemmeboka for godt. Det samme gjelder kjærligheten til mor, far, søster og bror. De er i stor grad familiefiendtlige.

«Venstresiden», som til stadighet reklamerer for «fellesskapet», saboterer familien; det mest naturlige fellesskapet i verden.  En del av sabotasjen går forresten ut på å gjøre det dyrt og vanskelig for de unge å skaffe seg et hjem hvor de kan hyse en familie.

Når tanker og begreper om kjærlighet og hengivenhet til land og folk, til fedreland, til slekt og familie, til far og mor, søster og bror er fortrengt og visket vekk, vil «venstresidens» manipulatorer og kodetalere prøve å fylle de tømte sjeler med noe annet: De har lenge arbeidet for å gi oss en ny identitet, en ny tilhørighet, et «nytt vi». Denne nye identiteten skal medføre noe som kan ligne en kjærlighet - vendt oppover mot dem. (Tenk deg: En kjærlighet til kodetalere)! Vårt «nye vi» skal dessuten preges av underkastelse og hengivenhet - til abstrakter og AP-koder - som f.eks. «våre verdier», «raushet», «ydmykhet» osv.(Jeg kommer tilbake til mer om dette under innlegget om APs  partilogo, den røde rose).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar