mandag 9. januar 2017

AP-formannen med løgn og bløff til barna på julaften

AP-formann, Jonas Gahr Støre, slår til med tåketale og løgn på selveste julaften. Han er ute i et viktig ærend. Det er barna og de unges identitet han er ute etter. Den vil han bearbeide etter egen og Aps smak og behag. Han tar løgnen i bruk. Denne gangen er det i første omgang Norge han lyger om:


Støre i Aftenposten 24. 12. 2016 på side 31
Her får vi vite at Norge, vårt land, var og er et vi. Det var og er det jo ikke. Støres usannheter og svada er utgangspunkt for manipulering og lureri. Massemedia reagerer nesten aldri på slikt sprøyt, men gjengir det helt ukritisk.  Vi andre har jo også i alle år vært vant til slik svada fra kjente politikere får stå helt uimotsagt, dessverre.

Mange av oss vil likevel ha en følelse av at det er noe tullete og galt ved utsagnet til Støre. Utsagnet er jo egentlig et merkelig vrøvl. Vi vet jo alle at Norge er et land med fjell og fjorder, daler, bygder og byer osv. Norge er noe virkelig noe, og noe konkret noe.

Nå vil jo Støre, sin vane tro, som de fleste politikere i AP og SV, ofte distansere seg fra det konkrete og virkelige. De liker best å operere med uklare, abstrakte eller vill-ledende begreper som gir dem anledning til å vrøvle og manipulere på et mer «høyverdig» plan. Norge har ifølge Støre derfor blitt til et vi, og det er blitt til et særdeles diffust vi.

Støres artikkel i Aftenposten er som tatt ut av en lærebok i manipulering. Punkt 1 for en manipulerende politiker er å servere løgner og halvsannheter på et beleilig tidspunkt, gjerne etter en passe dose skryt, til et publikum som ikke skal regne med at de skal bli bedradd. Julaften er et beleilig tidspunkt. Da har de fleste «latt garden falle» og er fredsæle, godslige og medgjørlige.

Støres innlegg var å finne på Si:D-siden som er Aftenpostens side for barn og ungdom.  Det er først og fremst barna og de unge han henvender seg til. Barna, de unge, troskyldige og uerfarne har alltid vært lettere å manipulere enn voksne med lang erfaring fra livets skole.

AP-formann Støre har selvsagt sine baktanker med sine forunderlige formuleringer, og blant tillitsvalgte og tilhengere i AP og SV vil nok formannens kodetale - eller retorikk som de kaller det - vekke både beundring, respekt og fryd. For de skjønner koden; de skjønner godt at Støre ikke mener at vårt land er blitt til et vi, og de skjønner at han med sin dobbeltkommunikasjon har til hensikt å forføre både de unge og andre som måtte lytte til hva han har å si. 

Budskapet som Støre på fordekt vis prøver å lirke inn i barna, de unge og andre er dette: Som en følge av masseinnvandringen har alle vi som bor i Norge fått en større og bedre identitet, et «større vi». Barna tror det kanskje.

På det underforståtte og halvbevisste plan får Støre med sin påstand om et forstørret vi, også kommunisert at den identiteten vi hadde før, eller allerede har, var og er forholdsvis liten og stusslig. Ikke mye å ta vare på. Barna tror kanskje det også.

Det er den såkalte «venstresidens» gamle prosjekt «vårt nye vi» dette dreier seg om. Prosjektet er et forsøk på å omkalfatre identiteten og sjelslivet til flere millioner av oss nordmenn.  «Vårt norske vi», vår grunnfestede og uforfalskede norske identitet, som vi har i vårt innerste indre, skal vekk. Den skal erstattes med «vårt nye vi», en ny identitet som Hylland Eriksen, Per Fugelli og flere andre ideologer på «venstresiden» har klekket ut for oss.

Jeg har skrevet en del om «vårt nye vi» tidligere. Det viktigste trekket ved den nye identiteten er at hengivenheten til og samfølelsen med far, mor, søster, bror, land, folk og norsk kultur skal elimineres eller svekkes kraftig. I stedet skal vi øves opp til en identitet som sikrer hengivenhet til abstrakter og AP-koder. Se mer om dette her. Den identiteten AP byr på, er ikke mye å samle på, etter min mening. De fleste av våre nye landsmenn vil sikkert også ha visse motforestillinger mot å la tåkete abstrakter og uforståelig svada bli kjernen i deres innerste indre.

Det har også vist seg at vår gode gamle norske identitet var mer seiglivet enn mange hadde trodd. «Venstresidens» prosjekt for ombrekking av befolkningens sjelsliv, kan stå i fare for å stoppe opp. For å redde situasjonen griper raddissene fra «venstre» som vanlig, til skjuleri. Vår sunne norske identitet skal bekjempes, korrumperes og omkalfatres i det skjulte; helst uten at vi blir det bevisst.

«Toneangivende kretser» i AP og SV har derfor i det siste begynt å dekke til sine nokså åpenlyse angrep på vår norske identitet ved å bruke et nytt navn på prosjektet sitt.

Det gamle navnet, «vårt nye vi», røpte altfor tydelig en motsetning til «vårt gamle og gode vi». Det ble for tydelig at «vårt nye vi» skulle overta plassen til vår gamle identitet, og at den skulle skrotes og fjernes. Det prangende, og til dels alarmerende navnet, «vårt nye vi», kunne føre til at folk begynte å ane at deres innerste indre var under angrep, og da ville de bli vanskeligere å manipulere.  Den som skjønner hva som foregår, er ikke alltid så lett å lure.

«Venstresiden» har derfor endret sin retorikk. Med sitt nye snakk om «et utvidet vi» el.l. vil de skjule at deres identitetspolitikk er tukling med og et forsøk på nedkjemping av vår rotfaste norske identitet. Navnet, «et større vi», «vårt utvidede vi» el.l. skal få oss til å tro at vi kan få beholde vår norske ID som før. Vi skal bare få en rekke nye identiteter i tillegg; liksom. Sammenføringen av gamle og nye identiteter - til «vårt store, utvidede vi» som vi alle skal bekjenne oss til, skal likevel ikke kunne sies å føre til noe «nytt vi» eller til noen endring av den trygge norske identiteten som vi allerede har. Tro det den som vil! Jeg tror det ikke.

Jeg sier forreste ikke at det er noe galt med identiteter som ikke er norske. Identiteten til de fleste svensker, dansker, polakker eller folk fra andre land kan være ok. Men la svenskene få være svensker med god samvittighet, la danskene være dansker, la polakkene være polakker og la oss nordmenn få være nordmenn. Denne evige, fasistisk pregede og løgnbaserte tuklingen med folks selvoppfatning, bør vi bli fritatt for.

Foraktenfor det typisk norske, og for alminnelige nordmenn og for vår norske ID er dessverre likevel så inngrodd i AP og SV at vi kan se helt bort fra at de noen gang vil respektere oss vanlige nordmenn og det vi står for. Represalier, beskyldninger og fordømmelser fra den politisk korrekte «eliten» på «venstresiden» vil vi fortsatt jevnlig bli utsatt for. Om de ikke får tukle, manipulere og behandle oss vanlige undersåtter som annenklasses og umælende objekter, vil det gå ut over deres egen identitet og selvfølelse. (Se nedre del av innlegget "Ikke nødvendig med ny ID for alle?")

Ferske eksempler på den såkalte «venstresidens» vrede fikk vi ved juletider. Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som bruker Facebook, var frekk nok til å legge ut et bilde av seg selv - i bunad og foran et juletre - på lille julaften. «Vær stolt av det norske», skrev hun. Hun kom også med upassende ord som brunost, kvikklunsj, våre gode norske juletradisjoner, kristen tro, det typisk norske og grøt. Dette virket som en rød klut på de utrolig intolerante «liberalerne» og «globallistene» på «venstresiden». Hun ble sablet ned av de «rett-troende» på sosiale media og i pressen.
Se f.eks.:

Vår store tåkefyrste og formann, Jonas Gahr Støre, er forresten ikke den eneste som er ute etter de lille og troskyldige barnas sjel ved juletider. På en barneskole i Stavanger fikk ikke barna lov til å si norske ord som julelykt og julenisse.
Men de fikk lov å nynne:
Godt nytt år til deg og heia Norge!