fredag 20. mai 2016

«Vårt nye vi»: Uvisst hvor mange som har byttet identitet

Prosjektet «vårt nye vi» har kommet et stykke på veg. I «venstresidens» leir er det ikke så helt få som mangler samfølelse og identitet med Norge og nordmenn. Identitet med floskler og AP-koder som «våre verdier» o.l., kan derimot se ut til å ha grepet om seg.

Det er likevel ikke sikkert at identiteten, «vårt nye vi», har fått slå rot i så mange som man skulle tro. Vi må huske at de på «venstresiden» elsker tilgjorte "rollemodeller", rollespill, kodetale, partilojalt hykleri og det å gi seg ut for slikt som de ikke er. Det kan derfor hende at mange som ser ut til å være tilhengere av «vårt nye vi», bare er det på liksom.


torsdag 19. mai 2016

«Vårt nye vi». Toppene har neppe skiftet identitet

Det ser ut til at de som ivrer mest for den nye identiteten vår, vil ikke ha den selv.

Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken og andre førerfigurer på «venstresiden» er og blir ved sitt gamle jeg. De identifiserer seg fortsatt med sine politikerroller (OBS! roller!) og med sitt kall til å skulle styre og regjere over alle undersåtter. Fra dette kallet viker de ikke. Nå venter disse politikerne på at så mange nordmenn som mulig skal la seg forlede til å gi seg evig hen til den nye prøve-identiteten som de har tenkt ut for oss («Vårt nye vi»). Kjernen i denne identiteten skal som nevnt være kjempefloskelen og AP-koden «våre verdier» med tilhørende abstrakte underverdier som humanisme, raushet, godhet, toleranse, fasthet, lojalitet osv. osv..

Enkelte av tilhengerne av den nye og luftige identiteten vil til tider kunne være litt usikre på hva de egentlig har gitt seg hen til. Slik usikkerhet vil de førende kreftene i AP og SV neppe ha mye i mot. Enhver kodetaler vet at usikre mennesker er lette å manipulere.

Usikkerhet og undring blant tilhørere gir dessuten kodetalerne anledning til å fremstå i en av deres kjæreste roller: i rollen som læremestere, sannsigere og orakler. Foran undrende og nysgjerrige tilhørere kan partitopper komme med lange belæringer og «forklaringer» om hva floskelen «våre verdier» skal bety - fra sak til sak, og i hvert enkelt tilfelle. Begrepet er relativt og svært romslig. Det kan bety det aller meste.

De vil nok også fortelle oss hva vi må gjøre for at vi skal nå fram til alt det vakre og prisverdige som de i tankene og på ordplanet kan utlede fra det abstrakte og tåkete begrepet, «våre verdier».

Budskapet i de lange fortellingene deres koker ofte ned til noe så platt og for folk flest noe så fåfengt som «Stem AP»! «Stem SV»!Neste innlegg: «Vårt nye vi»: Uvisst hvor mange som har byttet identitet