torsdag 7. april 2016

«Svada som maktspråk»

På en nettside som tilhører Norsk Lektorlag heter det:

Svadatynget språk er like fremmedgjørende som den gamle og snirklete kansellistilen. Dessuten er en uforpliktende og uklar uttrykksmåte skremmende velegnet til å skaffe seg overflatisk oppslutning.

Les mer her:


Neste innlegg: Indoktrinering, hjernevask, nytale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar