onsdag 16. mars 2016

Samfunnets øvre sjikt som en egen gruppe

Man kan, med en viss rett, se det slik at hele det norske etablissementet, inklusiv de politiske partiene og resten av de styrende og «bærende» krefter, utgjør en egen og tallrik gruppe som gjerne tyr til floskler og kodetale for å holde den upriviligerte delen av befolkningen nede og utenfor i små og store saker.

De som blir holdt utenfor, er utsatt for en slags fremmedgjøring, og mange av dem føler seg fremmedgjorte.

Det er iallfall påfallende å se hvor fort nytale (ord med forvridd betydning) og moteord kommer i gjengs bruk blant statusjegere i våre øvre samfunnslag. Typisk folkelige ord og uttrykk skyr de derimot som pesten, og enkelte ord har man villet forby ved lov. Selv barnebokforfattere som Torbjørn Egner og Astrid Lindgren har blitt utsatt for ordforbud og represalier.

I våre dager skal det ikke mye til før man blir utsatt for «de dannedes» forfølgelser og trakassering.

Kodetalerne i samfunnets øvre sjikt liker å signalisere til hverandre at de nærer en diskret forakt for det folkelige, for det alminnelige språket og for den alminnelige, upriviligerte norske kvinne og mann.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar