lørdag 12. mars 2016

Kodetaleren - en statusjeger og en selvnytende bedrager


Den som bruker kodetale kan oppnå flere fordeler, f. eks.:

1. Ved å skjule sannheten og ved å skape frykt eller overdrevne forventninger, kan han få offeret til å «gå på limpinnen» for senere å bringe det til fortvilelse f.eks. ved å svindle det for store beløp. Fra en posisjon på toppen av et samfunn vil kodetaleren kunne bedra hele nasjoner.

2. Kodetaleren / bedrageren kan oppleve indre impulser av nytelse og vil kunne kjenne selvfølelsen svulme når han ser at han har greidd å lure og bedra den foraktede.

(For mange slike bedragere bygger all selvfølelse utelukkende på rangering og tanker om overordning/underordning i forhold til andre mennesker: Jeg har lurt deg. Altså: Du er dummere enn meg, og jeg er smartere enn deg!).

3. Når kodetaleren lett bruker kodetale som vill-leder eller skaper uforstand hos utenforstående, og dette blir lagt merke til i flokken av medspillere, vil hans anseelse og status i gruppen kunne øke betraktelig. 
I AP og SV hvisker de henført om «god retorikk» når tåkete og vill-ledende utsagn blir framført for allmennheten.


4. Kodetaleren, som kan være en lystløgner, vil av og til kunne nyte rollen som orakel eller sannsiger. Han kan triumferende stå fram for skarer av «utenforstående» og gi sanne eller falske «forklaringer» på hva hittil ubegripelige eller misforståtte kodeord (for anledningen) skal bety.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar