lørdag 19. mars 2016

Kodetalens henrivende kraft: Ekstase med abrakadabra og adjø til all logikk og fornuft

På grensen til okkultismen:

Av og til, og helst når et ikke ubetydelig antall av «klubbmedlemmer» er til stede, kan rikelig bruk av kodetale gjøre både taleren og mange av tilhørerne henrykte av begeistring. 

Når begeistringen er blitt stor nok, kan man til og med ta et steg videre og ta i bruk «ord» og uttrykk som verken taleren, tilhørerne eller noe annet menneske i hele verden kan forstå. Når «moralen» virkelig skal styrkes og når gruppen virkelig skal sveises sammen, trengs det ikke være snev av fornuft eller forståelige ord i det som taleren lirer av seg.

Jo mer uforståelig talen er, jo mer henrykkende og forrykkende kan den virke. Det rene babbel kan føre både bableren og tilhørerne inn i en ekstase som kan vaske vekk all vanlig logikk og fornuft.

Man beveger seg da over i noe som kan oppfattes som en slags okkultisme, og det kan sette sterke krefter i sving.


«Okkult» kommer av et ord som betyr skjult, hemmelig, ukjent; og det er nettopp skjuleri, hemmelighetshold og misforståelse kodetalerne legger opp til. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar