onsdag 16. mars 2016

Kodetale, tilnærming og økt samspill mellom grupper

Den som får høre hykleri og kodetale, kan etter hvert begynne å forstå den mer eller mindre godt skjulte betydningen av det som blir sagt. Han kan like det han hører, selv om han ikke er en del av den gruppen som kodetalen kommer fra.

Hvis han liker talen eller «sjargongen», vil han lett selv kunne ta «sjargongen» i bruk. Det betyr en tilnærming til kodetalerne, og de kan lett oppfatte etterapingen som en slags diskret søknad om medlemskap i «klubben». Kodetalen griper om seg, og «klubben» vokser.

Grupper og flokker som liker andre flokkers «sjargong» vil naturligvis lett ta deler av de andres «sjargong» i bruk. Dette fører til en tilnærming, økt samforståelse og økt samspill mellom gruppene.

Pressgrupper som vil ha bevilgninger eller annen hjelp fra politikerne, tar derfor så gjerne politikernes kodetale, svada og nytale i bruk. Politikernes kodesnakk har derfor en tendens til lett å spre seg i pressgrupper og interesseorganisasjoner. Det samme har pengene fra skattebetalerne.

Økende samforståelse, forbrødring, felles kodetale og felles forakt for skattebetalere flest har bidradd til at politikerne har kanalisert milliarder av skattebetalernes penger til ulike «frivillige» interesseorganisasjoner som bærer mer og mer preg av å være offentlige institusjoner og talerør for de mest "gavmilde" politiske partiene, AP og SV.

Frank slapp til med et lite pip i VG:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar