fredag 18. mars 2016

Kodetale og sjargong for å oppnå status i flokken

Hovedhensikten med kodesnakk er ikke alltid å lure tredjemann. Man kan oppnå store fordeler, som god aksept og høy status, ved å bruke de rette koder i en gruppe selv om ingen «utenforstående ofre» er til stede.

Enhver kodetaler, ja faktisk nesten ethvert menneske, vil alt som barn ha merket at det å bruke «stammens språk» kan gi en positiv respons fra mennesker i de nære omgivelser. God respons er inspirerende og frister til gjentagelse.

Bruken av kodetale og «stammens språk» har en inkluderende og forenende effekt i de fleste miljøer. Så også i politiske partier.


Vil du være med ulver, må du tute som en ulv. Det sier et gammelt, folkelig ordspråk som bygger på visdom og mange, mange generasjoners erfaringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar