fredag 18. mars 2016

Kodetale og løgn for å fornedre og bedra den foraktede

Bruk av kodetale er en urgammel foreteelse, sikkert like gammel som løgnen selv. Rødhette og ulven.

Rødhette er et folke-eventyr og en fortelling om falskhet, løgn og bedrageri. Det kan spores tilbake til urindoeuropeisk tid og er trolig flere tusen år gammelt. Et hovedbudskap i eventyret er: Pass deg for falskhet og løgn. Om du har blitt lurt og bragt til fortvilelse, så gi ikke opp. Hjelpen kan være like rundt hjørnet.

Man kan naturligvis lure, fornedre og bedra et offer med rå og simpel løgn. Men den som vil bedra, kan også bruke kodetale og kodeord med dobbelt betydning: En spesiell, intern betydning for kodetaleren og medspillerne i hans flokk, og en annen betydning for offeret som selvfølgelig helst tror at meningen med ordene er den som de vanligvis har i alminnelig daglig tale.

Etter at offeret er blitt lurt, og dermed også fornedret, kan kodetaleren ofte med stor fryd hevde: «Du har misforstått. Jeg mente det ikke slik. Det jeg sa, var at ….osv.».

Et eksempel:

SV gikk for noen år siden til valg under en hovedparole med løfte om at: «Vi skal utrydde fattigdommen». Senere viste det seg at parolen var en kodefloskel. Internt i SV opererte man med en «mer presis forståelse». Den lød slik: «Vi skal utrydde fattigdom».

Etter noen år med SV i regjering, viste det seg at fattigdommen ikke ble utryddet, snarere tvert imot. SV ble beskylt for løftebrudd, men svarte: Velgerne har misforstått! Vi mente det ikke slik! Vi sa ikke at all fattigdom skulle utryddes. Det vi prøvde å si var at fattigdom, det vil si iallfall noe eller litt fattigdom, skulle utryddes.

Når et par sosialklienter i Oslo hadde fått et par kroner mer til brød, kunne man i SV hevde at løftet om å utrydde (litt) fattigdom i og for seg var oppfylt.

Jeg mener velgerne ble kraftig fornedret og bedradd av SVs dobbeltkommunikasjon og kodetale i dette tilfellet, men svindelen var med på å gi SV posisjoner i regjeringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar