torsdag 10. mars 2016

Kodetale og kodeord; hva er det?


Språket til mange politikkere har etter hvert blitt mer og mer preget av propaganda, tvilsomme påstander, kodetale, floskler og svada.

Med kodetale mener jeg utsagn og ytringer som ikke alle fullt ut skal forstå. Kodetalen skal bare forstås av en viss krets. Opplegget går ut på at de «utenforstående» ikke skal forstå, eller at de skal misforstå. De blir "holdt utenfor", fremmedgjorte, utstøtte eller narret.

Jeg regner det også som kodetale når man for å villede prøver å gi norske ord og uttrykk en annen betydning enn den de har på vanlig norsk.

Den som bruker kodeord og kodetale, vil skjule noe, skape misforståelser, usikkerhet, grunnløs frykt eller overdrevne forventninger.  Han prøver å manipulere sitt «offer».

Offeret vil jeg av og til kalle «den foraktede». Jeg mener det oftest ligger forakt bak når man sier noe til andre i den hensikt at de skal misforstå eller ikke forstå - eller for at de skal forledes og indoktrineres med gale og forvrengte fortolkninger av ord og begreper.


Kodetaleren er ingen ensom ulv


Kodetaleren er ingen ensom ulv. Han har sine medspillere og hører til i en flokk, en gjeng, et parti eller en annen gruppe. I denne gruppen eller dette «fellesskapet» er de innforstått med kodetalerens forsøk på manipulering. De skjønner som regel kodeordene og «sjargongen» godt, og de kan fryde seg over den uforstand og de misforståelser som kodetalen kan skape når den blir tatt i bruk overfor uinnvidde «utenforstående». 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar