fredag 18. mars 2016

Kodetale og forakt

Å vise forakt for «de utenforstående» kan gi status i en flokk og adgang til økt innflytelse. Ved å vise forakt kan man avansere oppover i et hierarki eller vinne innpass i kretser hvor man før ikke var velsett.

Når f.eks. en pressgruppe - eller noviser, som vil gjøre karriere i politikken, har tatt politikernes kodetale i bruk, har de også gitt et diskret, men tydelig signal om forakt og avsky for alminnelig tale og for dem som bruker alminnelig tale; nemlig den alminnelige kvinne og mann. Slike underfundige (eller «kodede») erklæringer om avsky vekker lett anerkjennelse og sympati i ledende kretser i politiske miljøer. Der vil de fleste anse underfundige avskyerklæringer som god retorikk.


Hvis du av en eller annen grunn vil begi deg innover i politikermaktens korridorer, så bruk kodetale med fordekte avskysignaler. Det virker som en døråpner og er meget inkluderende. Lir av deg noe om «forebyggende tiltak», «holdningskampanjer» og «konkrete målsettinger», så vil ansiktet til de fleste uærlige maktpersoner lyse opp.  Fortsett så med babbel om «å ta ansvar», om «rollemodeller», og «demokratiske prosesser» - og - abrakadabra: Du er «in»! Vær velkommen i Skurkeklubben!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar