onsdag 30. mars 2016

Knekke koder, avsløre svada og usannheter

Å knekke koder slik at man får full klarhet i hva en kodetalers utsagn egentlig betyr, er ikke alltid lett.

Noen kodeord kan ha mange betydninger som kodetalere og politikere kan sjonglere med alt etter hva som passer dem. Den moderne kodefloskelen «våre verdier» kan f.eks. bety svært mye forskjellig, og politikerne kan legge stadig nye betydninger i uttrykket.

Enkelte andre kodepregede utsagn har knapt noen egentlig mening i det hele tatt. De er den rene tåketale eller abrakadabra - noe som blir sagt mest for å forvirre tilhøreren eller for å gi ham en følelse av uforstand, fordummelse og underlegenhet.

Vi har likevel skaffet oss en god beskyttelse mot kodetale, kodetalere og deres manipulering når vi har kunnet slå fast at de opererer med koder og at kodene deres kan bety mye forskjellig - eller ikke noe i det hele tatt.

Ellers kan vi si at vi har knekket koder når vi har oversatt kodeordene til alminnelig godt norsk.


Neste: Finn ut om utsagnet er sant!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar