onsdag 30. mars 2016

"Husk: Sannheten er alltid konkret!"

"Husk: Sannheten er alltid konkret!"
  
Det var Michail Gorbatjov som sa dette. Gorbatjov var for glasnost, dvs. åpenhet/ transparens/ gjennomsiktighet og klar tale. Det er det motsatte av kodetale, tildekking om skjuleri.

Hvis du vil knekke koder og avsløre bullshit, svada og løgner, bør du være utholdende og helt kompromissløs i din søking etter sannheten. Gorbatjovs ord om at sannheten alltid er konkret, er vel verd å ta med seg.

Vi tar et eksempel og ser nærmere på følgende utsagn:
«Vi har gitt 5 millioner kroner til bygging av en skole i Burma».

Kan utsagnet være sant? Pengene skal være gitt til «bygging» og det er en aktivitet, et abstrakt. I følge Gorbatjov kan utsagnet da ikke være sant, for sannheten er alltid konkret. Man kan ikke i praksis og i den konkrete og virkelige verden gi noe som helst til abstrakter, for de eksisterer ikke i den fysiske og virkelige verden.

Hvor ble det så av de 5 millioner kronene? Det var nok ikke «byggingen» som fikk dem. De gikk nok heller inn på en konto disponert av ett eller flere mennesker. Kanskje var det Burmas finansminister som fikk gleden av å disponere pengene, for eksempel ved å fordele dem videre til mennesker han hadde forbindelser med. Mennesker er konkrete. Det går godt an å gi penger til mennesker.

Ble det bygget noen skole? Kanskje. Men ett er sikkert: Byggingen mottok ikke en krone. Pengene gikk til en eller flere personer og til kontoer som kunne disponeres av en eller flere personer.

Elementært dette også, sier du? Ja, men det kryr av slike utsagn som det vi har drøftet her. Politikere liker å strø om seg slikt. Det er så tildekkende og vill-ledende.

Utsagnet er et eksempel på godt innarbeidet og nedarvet svada-snakk som dessverre for lengst er akseptert som meningsfull tale av de aller fleste. Men slike utsagn er ikke mindre skadelige av den grunn. De vekker lite motforestillinger og åpner opp for svindel og korrupsjon. I ly av slike litt vage utsagn har uhyggelig mange milliarder kroner/dollar av skattebetaleres penger i årenes løp blitt ført inn i hendene på svindlere og andre kriminelle.

I følge norske kodetalere har vi gitt penger til månelandinger, regnskog, klimaet, kulturen osv.

Regnskogen er konkret, men det er lett å se at et utsagn som "vi har gitt to milliarder til regnskogen", er usant likevel. For det var jo ikke regnskogen med sine greiner og blader som mottok alle pengene. Selvfølgelig ikke, sier du? Nei. selvfølgelig ikke. Likevel kan politikere finne på å si noe slikt. Det er sterkt manipulerende.

Mafiaen, underslagere og svindlere har ingen interesse av at noen graver dypt etter sannheten bak de vage og vill-ledende ordene som blir servert av politikere og deres hjelpere i stat, kommune og «ideelle organisasjoner».

De statssubsidierte mediene virker heller ikke særlig interessert i sannheten. Presse og kringkasting viser mest interesse for det overfladiske, for kåringer, terningkast og for det som er politisk korrekt i de innkasserende og «toneangivende kretser».


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar