onsdag 30. mars 2016

Finn ut om utsagnet er sant

Et viktig steg på vegen mot å avsløre kodetale er å finne ut om det som sies, er sant.


Når vi skal teste sannheten, legger vi til grunn at ordene i et utsagn skal ha den betydningen som de har på alminnelig godt norsk. Vi gir altså topp status til vårt eget, alminnelige, norske språk. Alle former for, offentlig eller privat svada, kodetale, nytale, løgner og omdefineringer av ord regner vi for annenklasses og uredelig språkbruk. Det er slikt vi vil bort fra.

Hvis utsagnet ikke er sant, er det godt mulig at det inneholder en kode. Den kan være lagt inn for å villede tilhørere eller for å gi kodetaleren økt anseelse i «klubben/den indre krets» av talerens kodekyndige medspillere.

Vi tar et eksempel:
«Poteten går på NAV.»

Vi tar utsagnet på alvor og legger vanlig norsk språkbruk til grunn. Da skulle det ikke være tvil om hva en potet er. En potet er en potet. Men en potet kan ikke gå på NAV. Utsagnet «Poteten går på NAV» kan ikke være sant.

Faren er da stor for at utsagnet inneholder et kodeord, og det gjør det. Potet er et kodeord for nordmann. I enkelte miljøer kaller man nordmenn for poteter. Utsagnet «Poteten går på NAV» betyr altså «Nordmannen går på NAV».

Elementært? Ja, men enkelte koder er nok mer avanserte enn den der.


Neste: «Husk! Sannheten er alltid konkret!»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar