torsdag 17. mars 2016

Berømte kodetalere og døden for langt over hundre millioner mennesker


«Hitler startet andre verdenskrig og tok livet av over 50 millioner mennesker». «Stalin, Mao og Pol Pot drev med «utrenskninger» i egne land og tok livet av over 100 millioner av sine egne landsmenn».

Slike utsagn kan man se mange av. Felles for dem er at de ikke er helt sanne. De er tildekkende; de dekker over sannheten, og vi bør komme bort fra slikt.

Det var, i vår konkrete og virkelige verden, ikke Hitler, Stalin, Mao og Pol Pot selv som tok livet av alle disse menneskene. Det var medløperne deres, følgerne deres og de underordnede soldatene deres som drepte og tvang folk inn i døden. 

Men Hitler, Stalin, Mao og Pol Pot var likevel langt fra uskyldige. Hva var det så disse tyrannene faktisk gjorde?

De brukte og misbrukte ord. De talte og skrev. Noe av det de sa var sant, noe var usant og noe var løgn. Med ord, retorikk, floskler, svada, bullshit og kodetale manipulerte de millioner av mennesker. 

De store kodetalerne kom til makten, fikk bygd armeer, startet kriger og de holdt sine kriger og massemyrderier gående med ordbruk, retorikk, svada og kodetale til ufattelig mange millioner menneskeliv var gått tapt.


Hvis verden skal bli et bedre sted, er det all grunn til å se nærmere på de ord og signaler som kodetalere og mennesker i maktposisjoner omgir seg med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar